In english
 

Våra produkter
Komfortventilation

Kanaler för trånga utrymmen

Med Quadroflex flexibla kanaler för ventilation och luft reduceras installationshöjden rejält jämfört med konventionella ventilationskanaler. Quadroflex kan vridas 90 grader och ändarna formas/anpassas till respektive kopplingsdiameter. Övergångs- eller koppplingsdelar kan tillverkas för alla profilformer.
 

 
 

 
Svenska Westaflex
Box 326
431 24 Mölndal
SWEDEN
  
Tel: +46(0)31-86 59 40
Fax: -46(0)31-87 95 13
info@westaflex.se
 
Producerad av Camero