In english
 

Wester Compact-E
Beskrivning Ett lager profilerat aluminiumband som korrugeras och falsas ihop.
Användningsområde Ventilationskanal för industrier och småhus etc.
Egenskaper Utdragbart till fyra gånger den hoptryckta längden.
Temperaturområde +200°C
Standardlängd 3 m = användningslängd (utdragen), leveranslängd 0,7 m.
Kapning Med kniv
Dimensioner 80 - 315 mm.
Böjningsradie 0,5 - 1 x diameter.
Brandklass Obrännbar.
Typgodkännandenr: 0976.
 
Svenska Westaflex
Box 326
431 24 Mölndal
SWEDEN
  
Tel: +46(0)31-86 59 40
Fax: -46(0)31-87 95 13
info@westaflex.se
 
Producerad av Camero