In english
 

AKU-Comp
Beskrivning Innerrör: Compact E
Isolering: 30 mm mineralullsmatta.
Ytterhölje: PE-plast
Användningsområde Ljuddämpande kanal i till- och från-luftssystem i villor.
Egenskaper Ljuddämpande, diffusionstät, böjlig, komprimerbar, svårantändlig.
Temperaturområde -40 ° C till +80 ° C
Standardlängd 0,6 m, 1,0 m och 1,2 m.
Dimensioner 80-315 mm
Böjningsradie 2-3 x diameter
Brandklass Glasullen är VIM-kontrollerad och klassad som obrännbart material av Statens Provningsanstalt.
 
Svenska Westaflex
Box 326
431 24 Mölndal
SWEDEN
  
Tel: +46(0)31-86 59 40
Fax: -46(0)31-87 95 13
info@westaflex.se
 
Producerad av Camero