In english
 

Våra produkter
Skorstenskanaler


Se till helheten
När temperaturen blir för låg i rökkanaler fälls rökgaser ut som kondens på väggarna. Ofta uppstår detta
problem när en äldre panna byts ut mot en modern utan att man tar hänsyn till att den nya pannan måste
ha en smalare kanal för att rökgaserna skall hinna passera ut ur skorstenen innan de kondenseras. För
att undvika den här sortens problem är det viktigt att alltid se eldningskällan och skorstenen som en
samverkande helhet.

På Westaflex har vi kunskap om vad skorstenen betyder för funktion och verkningsgrad hos panna och
spis. Fråga oss gärna om råd för bästa anpassning till just dina förhållanden.
Installation vid renovering

INOX-D och INOX-E heter våra böjliga insatsrör för renovering av rökkanaler. Rören är mycket flexibla
och kan böjas ner till minimal böjningsradie utan att du riskerar vare sig formförändring eller skada på
rörets insida. Smidigheten och böjligheten gör monteringen enkel och säker även då du möts av svåra förhållanden.

Vårt dimensionsprogram är utvecklat för att du skall slippa kompromissa. Vi har en mängd olika utföranden
och kan även tillverka specialverktyg för exakt anpassade lösningar.

Ladda ner produktkatalogen som PDF.

 

 
Svenska Westaflex
Box 326
431 24 Mölndal
SWEDEN
  
Tel: +46(0)31-86 59 40
Fax: -46(0)31-87 95 13
info@westaflex.se
 
Producerad av Camero