In english
 

Dragplugg exp
Nästan lika genialisk som hjulet!

Nu blir dragningen av insatsrör mycket enklare. Den expanderande dragpluggen gör att du slipper skada nederdelen av insatsröret, vilket sparar både tid, material och pengar. Tryck in pluggen i röret och vrid, så är pluggen låst i röret. När du dragit ner röret, vrider du dragöglan och tar ur pluggen. Så var det klart!

Och dragpluggen kan du använda igen och igen...

Expanderande dragplugg till insatsrör för kondens eller reparation
1. Tryck in pluggen i röret
2. Vrid dragöglan och pluggen är låst i röret
3. Drag ner röret
4. Lossa dragöglan, ta ur pluggen
Finns för diameter 100, 110 och 120.Dimensionstabell

100 110 120


Svenska Westaflex
Box 326
431 24 Mölndal
SWEDEN
  
Tel: +46(0)31-86 59 40
Fax: -46(0)31-87 95 13
info@westaflex.se
 
Producerad av Camero