In english
 

Tillbehör kanaler
1. Inmurningsstos
2. Kasettövergång oval/Täckplåt
3. Skarvstycke/Kasettövergång rund
4. Kasettövergång konad/Kasettövergång vinklad
5. Toppfoder ovalt/Inmurningstos
6. Toppfoder runt
Svenska Westaflex
Box 326
431 24 Mölndal
SWEDEN
  
Tel: +46(0)31-86 59 40
Fax: -46(0)31-87 95 13
info@westaflex.se
 
Producerad av Camero