In english
 

Dragmassa
Reparation av murade rök- och ventilationskanaler genom glidgjutning

Ett alternativ till installation av böjbara insatsrör, när man vill bibehålla hela den befintliga arean.

Lämplig metod vid vedeldning. Rudomal är ett lättarbetat bruk med god vidhäftning och smidighet. Bruket är eldfast och tål över 1000° C.

Lätt att använda. Färdigt att blandas ut med vatten. Typgodkännande: 0642


Kornstorlek:
0-1 mm

Härdning:
Normalhärdande
Svenska Westaflex
Box 326
431 24 Mölndal
SWEDEN
  
Tel: +46(0)31-86 59 40
Fax: -46(0)31-87 95 13
info@westaflex.se
 
Producerad av Camero