In english
 

Quadrofix
Beskrivning Stel aluminiumkanal, förzinkad eller rostfri, med slät insida.
Användningsområde Stelt ovalrör för raka kanaldragningar, där
krav på liten installationshöjd ställs.
Ventilationskanal för trånga utrymmen i
byggnader, industrier etc.
Temperaturområde + 200°C
Standardlängd 3 m
Kapning Vinkelslip
Dimensioner Invändigt diam.
System 100: 128x54 mm
System 125: 158x70 mm
System 150: 192x80 mm
System 200: 271x80 mm
Brandklass Obrännbar
Tryckfallsdiagram Se separat katalog.
 
Svenska Westaflex
Box 326
431 24 Mölndal
SWEDEN
  
Tel: +46(0)31-86 59 40
Fax: -46(0)31-87 95 13
info@westaflex.se
 
Producerad av Camero