In english
 

Välkommen till Westaflex

Svenska Westaflex har sedan 1975 tillverkat produkter som transporterar varm och kall luft på ett effektivt sätt. Westaflexgruppen grundades i Tyskland redan på 50-talet och är idag en av världens största tillverkare av metallrör och slangar...
     

Nära samarbete för väl anpassade lösningar
På Svenska Westaflex har vi regelbunden kontakt med våra kollegor i Tyskland, vilket gör att vi enkelt kan utveckla och anpassa produkter till svenska krav och önskemål.
 
Tack vare Westaflex långt framskridna tekniska kunnande och egentillverkning har vi även möjlighet att på begäran ta fram specialmaskiner och -produkter.

 
Ett aktivt kunskapsutbyte
Vi tar aktiv del i såväl det svenska som det europeiska arbetet med framtagning av nya regler och provningsmetoder. Vår medverkan ger oss kunskap att ligga långt framme i egen produktutveckling, samtidigt som vi kan ge dig aktuell information och hjälp med att tolka exempelvis nya byggnormer på rätt sätt.
 
Vi medverkar även kontinuerligt i typgodkännandeprocesser, vilket säkerställer att våra produkter ligger i fas med aktuella regler och bestämmelser.

 
Säker kvalitet genom egen tillverkning
All tillverkning, av såväl produkter som maskiner och verktyg, sker ”i huset”. Detta gör att vi kan kontrollera helheten – materialkvalitet, konstruktionslösningar, produktionssätt, leveranstider etc – och därmed säkerställa produktlösningar av hög kvalitet.
 
Tillverkningen, i både Sverige och Tyskland, är certifierad enligt ISO 9000.

 
Rådgivning som underlättar ditt arbete
Behöver du hjälp på projekteringsstadiet med att tolka normer och regler, göra beräkningar etc – kan vi erbjuda expertkunskap. Våra rådgivare finns alltid tillhands som ”bollplank” och kan underlätta såväl teoretiskt som praktiskt arbete.
 
Med Westaflex beräkningsprogram kan vi upprätta underlag för areaberäkning och installationsförslag inklusive offertskrivning. Areaberäkningsprogrammet ger en säker kontroll och ”kvitto på” att t ex arean på en rökkanal blir rätt anpassad till eldningskällan.
 
I vårt installations- och offereringsprogram får du en tidig uppfattning om hur installationen kommer att fungera och vilka tillbehör som behövs.
 
Svenska Westaflex
Box 326
431 24 Mölndal
SWEDEN
  
Tel: +46(0)31-86 59 40
Fax: -46(0)31-87 95 13
info@westaflex.se
 
Producerad av Camero