Vår personal är friska och på plats och gör som vanligt sitt bästa för att kunna leverera rätt varor i rätt tid till Er.
Våra leverantörer har inte aviserat ändringar i leveranser eller leveranstider till oss.

Vi följer noga Folkhälsomyndigheten och regeringens riktlinjer för att minimera spridning av Coronavirus och är redo att vidta åtgärder med kort varsel.

Till dess levererar vi som vanligt utan avbrott och håller kunder uppdaterade om läget skulle komma att förändras.

 

Our staff is healthy and on-site and, as usual, does its best to deliver the right goods at the right time to you.
Our suppliers supply materials according to order and plan.

We are closely following the Public Health Authority and the Government’s guidelines to minimize the spread of Coronavirus and are ready to take action at short notice.

Until then, we deliver as usual without interruption and keep customers updated if the situation should change.

Med Vänlig Hälsning / Best Regards,
Jenny Eriksson