Vår personal är friska och på plats och gör som vanligt sitt bästa för att kunna leverera rätt varor i rätt tid till Er.
Våra leverantörer har inte aviserat ändringar i leveranser eller leveranstider till oss.

Vi följer noga Folkhälsomyndigheten och regeringens riktlinjer för att minimera spridning av Coronavirus och är redo att vidta åtgärder med kort varsel.

Till dess levererar vi som vanligt utan avbrott och håller kunder uppdaterade om läget skulle komma att förändras.

Med Vänlig Hälsning,
Jenny Eriksson