Rudomal

Rudomal dragmassa är lätt att använda och är ett alternativ till böjbara insatsrör. Tack vara denna metod är det möjligt att bibehålla hela den befintliga arean i den murade kanalen.

Beskrivning
Ett alternativ till installation av böjbara insatsrör, när man vill bibehålla hela den befintliga arean.
Lätt att använda och färdigt att blandas ut med vatten.

Användningsområde
Invändig tätning av murade kanaler för eldstäder samt befintliga murade
ventilationskanaler med självdrag och imkanaler till kök.

Egenskaper
Rudomal dragmassa är ett lättarbetat bruk med god vidhäftning och smidighet. För att härdningen skall gå långsammare kan ett fördröjningsmedel tillsättas vid behov.

Temperaturområde
För eldstäder med värmeeffekt av högst 120kW
Rekommenderas inte att använda vid lufttemperaturer under +5°C

Kornstorlek
Kornstorlek 0-1 mm

Godkännande
Typgodkännandebevis: 0642

Tillbehör
Westafix, Vinsch och dragkudde.

Instruktioner
Hugg upp ett arbetshål i botten av den defekta kanalen.
Rensa/rengör kanalen med krejs eller roterande verktyg så att
en yta med tegelkontakt uppstår.
Anbringa vinsch på skorstenstoppen ovanför den defekta
kanalen. Fira ner vajern i kanalen. Montera dragduk,
skumgummikona och krejs till vajern. Spänn upp vajern så att
dragverktyget är strax ovanför arbetshålet. Täck arbetshålet
med skumgummikudde.
Blanda ett grundningsbruk (vått bruk) ca 6-7 liter vatten till
25 kg torrt bruk. Blanda väl ca 3-4 minuter så luft blandas in
i bruket. Låt blandningen vila 2-3 minuter och vispa upp det
igen.
Häll ner bruk från toppen av skorstenen så att dragverktyget
är rikligt täckt med bruk. Börja vinscha upp dragverktyget med
jämn hastighet. Dragverktyget måste hela tiden vara täckt med
bruk. För bästa resultat fyll på bruk uppifrån kontinuerligt utan
att stanna processen.
När grundningen är klar dras kanalen ytterligare en gång
på samma sätt (slutdragning) . Vid slutdragning kan bruket
blandas torrare 5-6 liter vatten till 25 kg torrbruk. Om kanalen
behöver dras med ytterligare bruk kan proceduren upprepas.
Mura igen arbetshålet.
Kontakta godkänd besiktningsman för godkännande av kanalen.

Kontakta oss