Produkter

Vi har en mindre organisation som ökar möjligheten att tillgodose kundspecifika önskemål och att kunna vara den flexibla leverantör som vi vill vara. Närheten till kompetensen på golvet gör att vi enklare kan specialanpassa lösningar och snabbare ställa om en produktion.

Vi tillverkar produkter inom tre områden:
• Ventilation
• Skorsten
• Fordon

Ventilation

Ljuddämpare,
Anslutningsdon &
Isolerstrumpor

Läs mer
Skorstenskanaler

Insatsrör,
Vermikulit &
Rudomal Dragmassa

Läs mer
Fordon

Varm- och friskluftslangar,
Inox- enkel och dubbel samt
Specialljuddämpare

Läs mer
Tillbehör

Vinsch, Övergångar,
Skarvsatser & Tejp

Läs mer