Ventilationsslang

Ett väl fungerande ventilationssystem är avgörande
för att både människor och byggnader ska må väl
och hålla sig friska.

Compact

Ventilationskanal för bland annat industrier och småhus

Läs mer
Compact MM

Anslutning mellan till exempel ventilationskanal och luftdon

Läs mer
Inox-E

Kondensrör för oljeeldning eller renovering av ventilationskanaler eller imkanaler

Läs mer
Combidec 2300

Aluminium/polyester laminerad slang med ett ytterhölje av PVC

Läs mer
KF-Slang

PVC belagd glasfiberväv med en inbäddad plastöverdragen stålspiral

Läs mer