In english
 

Stumpen
Anslutning mellan ventilationskanal och luftdon

Beskrivning Ett lager aluminiumband som korrugeras och falsas ihop, med fabriksmonterade ändstycken.
Användningsområde Anslutning mellan ventilationskanal och luftdon.
Egenskaper Utdragbar 4 ggr dess ihoptryckta
längd. Lätt att efterjustera.
Temperaturområde +200 ° C
Standardlängder 1 m resp. 1,5 m (levereras komprimerade 0,4 alt.0,5m).
Ändutförande Muffar, LM-förlängd stos.(standard)
Dimensioner 80 - 315 mm.
Böjningsradie 0,5 - 1 x diameter.
Brandklass Obrännbar.
Typgodkännandenr: 0976.
 
Svenska Westaflex
Box 326
431 24 Mölndal
SWEDEN
  
Tel: +46(0)31-86 59 40
Fax: -46(0)31-87 95 13
info@westaflex.se
 
Producerad av Camero