Skorsten

Rudomal

Invändig tätning för murade eldstäder eller ventilationskanaler. Lätt att använda och färdigt att blandas...

Läs mer
Vermikulit

Mineral som består av aluminium-, järn-, och magnesiumsilikater.

Läs mer
Vinsch och Dragkudde

Enkel lösning som skyddar kanalmellanväggarna vid glidgjutning

Läs mer
Dragplugg

Hjälpmedel både före och under installation av insatsrör

Läs mer
Detaljer insatsrör

Exempel på detaljer, kan även specialanpassas efter önskemål

Läs mer