Dragmassa

En skorsten utsätts för stora yttre och inre påfrestningar, som fukt, regn, snö och kyla. Men även faktorer som temperatursvängningar, sot, kondens och sotning på insidan sliter. Det finns två olika metoder att förebygga eller reparera skorstenar. Montering av rostfritt, syrafast insatsrör eller glidgjutning av kanal.

Rudomal

Invändig tätning för murade eldstäder eller ventilationskanaler. Lätt att använda och färdigt att blandas...

Läs mer