Produkter

Vi är ett litet familjeföretag som lär oss av varandra och hittar gemensamt lösningar för alla delar i företaget. På så vis ökar möjligheten att tillgodose kundspecifika önskemål och att kunna vara den flexibla leverantör som vi vill vara. Närheten till kompetensen i produktionen gör att vi enklare kan specialanpassa lösningar och snabbare ställa om produktionsplaneringen.

Vi tillverkar produkter inom tre områden:
• Ventilation
• Skorsten
• Fordon

Ventilation

Ljuddämpare,
Anslutningsdon &
Isolerstrumpor

Läs mer
Skorsten

Insatsrör,
Vermikulit &
Dragmassan Rudomal

Läs mer
Fordon

Fordon – Slangar & kanaler
Varm- och friskluftslangar,
Inox- enkel och dubbel samt
Specialljuddämpare

Läs mer
Tillbehör

Tillbehör till Skorsten & Ventilation
Vinsch, Övergångar,
Skarvsatser & Tejp

Läs mer