DEN EFFEKTIVA VÄGEN TILL BRA LUFT

Oavsett var vi människor befinner oss, är vi beroende av god luftkvalitet.
Att ha rätt lösning för ventilation, värme och kyla skapar ett hälsosamt klimat, där vi andas renare och byggnaderna mår bättre.

Vi behöver ett gott klimat oavsett om vi är i hemmet, bilen eller båten.
Vi har möjlighet att tillgodose vägen för dina behov genom flexibla lösningar.

Vi är ett litet familjebolag som lär oss av varandra och hittar gemensamt lösningar för alla delar i företaget. Detta gör oss flexibla och snabba i alla led och kan tillgodose våra kunder den servicenivå som passar just de.
Vi har hela vår verksamhet i Mölndal och närheten mellan produktion, lager och kontor gör oss starka.

EGNA LÖSNINGAR
SEDAN 1975

1975 började vi utveckla effektiva kanaler för ventilation och skorsten. Några år senare tillkom även fordon. För oss var det självklart att ha tillverkningen i huset. Att kontrollera alla delar i produktionen ger oss möjlighet att erbjuda dig snabba omställningar, skräddarsydda lösningar, säker kvalitet och mycket hög leveranssäkerhet.

Idag är vi stolta utvecklare av en mängd egna kanallösningar till fabriker, hus, bilar och båtar runt om i Norden.

SÄKRARE

Vi håller både utveckling och produktion under ett och samma tak här i Sverige. Eftersom vi styr över varje del, från materialkvalitet och konstruktionslösning till produktionssätt, kan vi säkerställa en hög kvalitet.

Vi tar aktiv del i både det svenska och europeiska arbetet med framtagning av nya regler och provningsmetoder. Det ger oss kunskap att ligga långt framme i egen produktutveckling.

Vi medverkar även kontinuerligt i typgodkännandeprocesser, vilket säkerställer att våra produkter ligger i fas med aktuella regler och bestämmelser.

STARKARE

Vi tror på långsiktiga relationer där vi lär känna varandra och förstår varandras behov och kan föra dialog. Det utvecklar genomtänkta produkter för olika behov och önskemål. Våra medarbetare har mångårig branscherfarenhet, och tillsammans med dem arbetar vi ständigt för en bättre arbetsmiljö. Deras yrkesstolthet är det som skapar vår jämna och höga kvalitet.

Vi värnar om de leverantörer där kvalitet går hand i hand med ett nära geografiskt läge som minimerar vårt avtryck på miljön. Därför är våra samarbetspartners oftast i Sverige och närliggande länder som exempelvis Tyskland och Nederländerna. 

För att skapa en bra arbetsmiljö för oss och för våra kunder har vi valt att endast använda svensk isolering från Isover.

 

Noga utvalda råmaterial och kvalitetskontroller i varje led ger dig starkare rör som tål mer.