Ventilation

Quadro - Detaljer

Exempel på anslutningar till Quadroslang

Läs mer
Snabbklämma WFX

Passar bra på alla slangar från 50 mm upp till den diameter som anges

Läs mer
Snäppklämma

För anslutning av lättare slangar

Läs mer
Vävtejp

Ett starkare alternativ till PVC-tejp

Läs mer
PVC-Tejp

En ekonomisk ventilationstejp med bra diffussionstäthet

Läs mer
Fasadgaller

Fasadgaller med nät i olika täta utförande

Läs mer
Ventiler

Från- och tilluftsventiler i vit (RAL 9016) stålplåt

Läs mer