Vermikulit

Fungerar främst som stödjande isoleringsmaterial vid skorstensrenovering, men fungerar lika bra i rabatten för att syresätta och förbättra jorden. Vermikulit är en mineral bestående av aluminium-, järn- och magnesiumsilikater. Med dess hjälp fixerar du röret och minskar  temperaturförlusterna på rökgaserna tack vare dess goda  värmesisoleringsförmåga. Vilket också gör att man minska risken för kondensbildning i skorstenen.

Vermikulit

Mineral som består av aluminium-, järn-, och magnesiumsilikater.

Läs mer