In english
 

Vermikulit
Vermikulit är ett mineral som består av aluminium-, järn- och magnesiumsilikater. Obehandlad liknar den glimmer.Vermikuliten krossas och sorteras till olika kornstorlekar.

Materialet expanderas genom kraftig upphettning för att erhålla granuler med stor yta och låg densitet. Expanderad har vermekulit mycket god värmeisoleringsförmåga. Materialet är lätt att applicera, speciellt i trånga utrymmen.

Användningsområde: Isolering runt insats- och kondensrör.

Brandklass: Obrännbart
Temp: +1100°C

Kornstorlek och förpackning
Fine 1-2 mm 70-115 kg/m3
Medium 2-4 mm 65-95 kg/m3
Large 4-8 mm 60-85 kg/m3

Vermikulit levereras i säckar om 100 l.
Miljö: Vermikulit är kemiskt inert, luktlös och irriterar inte hud, ögon eller slemhinnor.
Svenska Westaflex
Box 326
431 24 Mölndal
SWEDEN
  
Tel: +46(0)31-86 59 40
Fax: -46(0)31-87 95 13
info@westaflex.se
 
Producerad av Camero