APK-ljuddämpare

Beskrivning
En flexibel ljuddämpare sammansatt av olika rördelar.
Ändarna är av APK-slang i en dimension.
Ytterröret på kroppen är av APK-slang i en något större dimension.
Ljuddämparen sluts tätt med svart silikon.

Egenskaper
Flexibel ljuddämpare som effektivt dämpar det låga ljudet från värmarens luftfläkt.

Användningsområde
Kan monteras på såväl värmarens tilluft- som varmluftssida

Isoleringsmaterial
VIM-kontrollerat och klassificerat som obrännbart material

 Temperaturområde
Upp till 100°C 

Brandklass
Glasullen är VIM-kontrollerad och klassad som obrännbart                        material enligt certifieringsorgan.

 

Denna produkt ingår i vårt specialsortiment för ljuddämpare och tillverkas utefter kundspecifika önskemål.
Kontakt oss för mer information för just dina behov.

 

Kontakta oss