Westaflex råttstoppare – löser problemet för gott

Råttor kan förekomma i byggnader och påverka vårt boende och oss människor. De trivs i fuktiga miljöer, tar sig ofta in via avloppssystemet, och vidare in i bostäder, restauranger, livsmedelsbutiker eller andra lokaler.

Nu finns ett enkelt sätt att ”stänga dörren för gott”.
Westaflexwerk har utvecklat Råttstopparen – ett smart avloppsrör,
som är omöjligt att ta sig förbi.

Konstruktionen på röret har formats till ”väggar” som lutar utåt.
Råttorna får därmed inget att klättra på och kommer inte vidare.
Bekämpningsmedel eller andra återkommande åtgärder behövs
inte längre. Med Westaflex Råttstoppare får du en långsiktigt
trygg lösning. Finns för avloppsrör och stuprör.
Används med fördel i trånga utrymmen, mot vägg eller i hörn.