Vi finns på LinkedIn! Där uppdaterar vi om nyheter, inlägg om våra produkter och annan intressant information gällande oss som företag och hur vi arbetar. Hitta vår sida och följ oss genom att trycka på länken här eller deras logo nedanför: LinkedIn