Vermikulit

Vermikulit isolerar runt insatsrör samt kondensrör som främsta användningsområde men genom förmågan att absorbera och avge vatten passar det även mycket bra vid trädgårdsarbete och odling!

Beskrivning
Vermikulit är ett mineral som består av aluminium-, järn- och
magnesiumsilikater. Obehandlad liknar den glimmer. Vermikulit
krossas och sorters till olika kornstorlekar. Materialet expanderas
genom kraftig upphettning för att erhålla granulater med stor yta
och låg densitet.

Användningsområde
Vermikulit isolerar runt insats- och kondensrör och minskar temperaturförlusterna på rökgasen samtidigt som det fixerar insatsröret.

Alternativt användningsområde
Vermikulit kan även användas i trädgårdsarbete och odling. Genom dess förmåga att absorbera och avge vatten, passar det utmärkt vid frösådd och plantor som behöver en fuktighetshållande jord.

Material
Mineral som består av aluminium-, järn-, och magnesiumsilikater.

Egenskaper
Expanderad har vermikulit mycket god värmeisoleringsförmåga.
Materialet är lätt att applicera, speciellt i trånga utrymmen.

Temperaturområde
+1100°C

Dimensioner
Standarddimension är ”Medium”.
”Large” går ibland att få mot förfrågan, men tillgång varierar.
Levereras i säckar om 100 liter.
Se tabell nedan.

Miljö
Vermikulit är kemiskt inert, luktlös och irriterar inte hud, ögon eller slemhinnor. Ett bra miljöval.

Dimensionstabell

Benämning Kornstorlek Densitet Förpackning
Medium (standard) 2-4mm 65-95 kg/m3 100 liter / säck
Large* (mot förfrågan) 4-8mm 60-85 kg/m3 100 liter / säck

*Går ibland beställa mot förfrågan, men tillgången varierar.

Kontakta oss