Aku-Comp

AKU-Comp är en flexibel ljuddämpande kanal i till- och frånluftssystem för bostäder.

Beskrivning   
Innerrör Compact
Isoleringstjocklek: 25 och 50mm glasullsmatta
Ytterhölje: PE-Plast

Användningsområde
Ljuddämpande kanal i till- och frånluftssystem för bostäder.

Material
Ett lager profilerat aluminiumband, glasull samt PE-plast.

Egenskaper 
Ljuddämpande, diffusionstät, böjlig, komprimerbar och svårantändlig.

Temperaturområden
-40°C till +80°C

Ändutförande
Muffar, standardutförande

Dimensioner
Diameter Ø80- Ø315mm, se tabell nedan för
standardlängd för respektive diameter.

AKU-Comp går även att beställa i andra längder, exempelvis 0,6m eller 1,2m. Samtliga längder finns även med isoleringstjocklek 50mm upp till dimension Ø200mm.

Ø315mm utförs i grå plast alternativt aluminium hölje.

Böjningsradie
2-3 x diameter

Brandklass 
Röret är klassat A1 (obrännbart), glasullen är VIM-kontrollerad och klassad som obrännbart material av Statens Provningsanstalt.

Dimensionstabell

Invändig dimension (mm) Standardlängd (m) Isoleringstjocklek (mm)

80
100
125
160
200
250*
315*

1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m

25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm

*Ej lagervara

Andra längder och 50mm isolering offereras mot förfrågan.

Kontakta oss