Aku-Comp

AKU-Comp är en flexibel ljuddämpande kanal i till- och frånluftssystem för bostäder.

Beskrivning   
Innerrör: Compact
Isoleringstjocklek: 25 och 50mm glasullsmatta
Ytterhölje: PE-Plast

Användningsområde
En flexibel ljuddämpare för bostäder. Används som kanal i till- och frånluftssystem.

Material
Ett lager profilerat aluminiumband, glasull samt PE-plast.

Egenskaper 
Ljuddämpande, diffusionstät, böjlig, komprimerbar och svårantändlig.

Temperaturområden
-40°C till +80°C

Ändutförande
Muffar, standardutförande

Dimensioner
Diameter Ø80- Ø315mm, se tabell nedan för
standardlängd för respektive diameter.

AKU-Comp går även att beställa i andra längder, exempelvis 0,6m eller 1,2m. Samtliga längder finns även med isoleringstjocklek 50mm upp till dimension Ø200mm.

Ø315mm utförs i grå plast alternativt aluminium hölje.

Böjningsradie
2-3 x diameter

Brandklass 
Röret är klassat A1 (obrännbart), glasullen är VIM-kontrollerad och klassad som obrännbart material av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Dimensionstabell

Invändig dimension (mm) Standardlängd (m) Isoleringstjocklek (mm)
80 1m 25mm
100 1m 25mm
125 1m 25mm
160 1m 25mm
200 1m 25mm
250* 1m 25mm
315* 1m 25mm

*Ej lagervara

Andra längder och 50mm isolering offereras mot förfrågan.

Kontakta oss