Dragplugg

Dragplugg är ett hjälpmedel vid tolkning av kanal för att utröna vilken dimension på insatsrör som går ned i kanalen samt ett hjälpmedel vid nedsänkning av insatsrör i kanalen.

Ett rep fastsättes i dragpluggen och nedsänkes i kanalen ända ned till botten av kanalen. Dragpluggens andra ända förs in i insatsröret och fästes med 2 alternativt 3 skruvar. Vid nedförande av insatsröret i kanalen är en person längst ner och drar i repet medans en person är uppe på skorstenen och för ned röret i kanalen. När sedan insatsröret är nere i botten av kanalen lossas skruvarna och dragpluggen avlägsnas. Insatsröret monteras på inmurningsstos enligt monteringsinstruktion.

Expanderande dragplugg för insatsrör
1. Tryck in pluggen i röret
2. Vrid dragöglan och pluggen är låst i röret
3. Drag ner röret
4. Lossa dragöglan, ta ur pluggen

Trä, rund

Pluggmått diameter (mm)

Trä, oval

Pluggmått diameter (mm)

80 105 x 145
90 115 x 175
100 125 x 180
110  
120  
125  
133  
144  
152  
160  

Kontakta oss