AKU-KOMP

Beskrivning   
Innerrör Compact
Isoleringstjocklek: 25 och 50mm glasullsmatta
Ytterhölje: PE-Plast

Användningsområde
Ljuddämpande kanal i till- och frånluftssystem för villor.

Material
Ett lager profilerat aluminiumband, glasull samt PE-plast.

Egenskaper 
Ljuddämpande, diffusionstät, böjlig, komprimerbar och svårantändlig.

Temperaturområden
-40°C till +80°C

Ändutförande
Muffar, standardutförande

Dimensioner
Diameter Ø80- Ø315mm, se tabell nedan för
standardlängd för respektive diameter.

Aku-Komp med 50mm isolering levereras i 0,6m
och 1,2m och offereras mot förfrågan.

Böjningsradie
2-3 x diameter

Brandklass 
Röret är klassat A0, glasullen är VIM-kontrollerad och klassad som obrännbart material av Statens Provningsanstalt.

 

Dimensionstabell

Invändig dimension (mm) Standardlängd Isoleringstjocklek  
80 100 125 160 200 250* 315* * Ej lagervara 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm  

Kontakta oss