Vermikulit

Beskrivning
Vermikulit är ett mineral som består av aluminium-, järn- och
magnesiumsilikater. Obehandlad liknar den glimmer. Vermikuliten
krossas och sorters till olika kornstorlekar. Materialet expanderas
genom kraftig upphettning för att erhålla granulater med stor yta
och låg densitet.

Användningsområde
Isolering runt insats- och kondensrör.

Material
Mineral som består av aluminium-, järn-, och magnesiumsilikater.

Egenskaper
Expanderad har vermikulit mycket god värmeisoleringsförmåga.
Materialet är lätt att applicera, speciellt i trånga utrymmen.

Temperaturområde
+1100°C

Dimensioner
Standarddimension är ”Medium”.
”Large” går ibland att få mot förfrågan, men tillgång varierar.
Levereras i säckar om 100 liter.

Miljö
Vermikulit är kemiskt inert, luktlös och irriterar inte hud, ögon eller slemhinnor.

Dimensionstabell

Benämning Kornstorlek Densitet Förpackning
Medium (standard) 2-4mm 65-95 kg/m3 100 liter / säck
Large* (mot förfrågan) 4-8mm 60-85 kg/m3 100 liter / säck

*Går ibland beställa mot förfrågan, men tillgången varierar

Kontakta oss